ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

22.2k thành viên

Questions by tranphuonglinh

2 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 6 trong Opinion
2 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 11, 2017 trong Maps
3 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 11, 2017 trong Discussion
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 11, 2017 trong Process
1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 10, 2017 trong Maps

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...