ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.6k thành viên

Hoạt động gần đây của tranphuonglinh

2 Góp ý
2 Góp ý
sửa nội dung 15 Tháng 6, 2018 trong Trend (line)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 11, 2017 trong Other
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 11, 2017 trong Maps
3 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 11, 2017 trong Discussion
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 11, 2017 trong Process
1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 10, 2017 trong Maps

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...