ip.chuawriting

Thành viên trangphamm50

Thành viên được: 4 năm (since 22 Tháng 7, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website: https://www.facebook.com/trangg.ha
About me: Nothing much

Hoạt động của trangphamm50

Điểm: 63 điểm (hạng #26)
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 16 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 23
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 13 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 14 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 20 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Wall for trangphamm50

Please log in or register to post on this wall.
welcome back :)
14 Tháng 12, 2014 bởi Jack
Hi, nice to meet you.
29 Tháng 11, 2014 bởi marioshop

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...