ip.chuawriting

Thành viên thungale119

Thành viên được: 1 năm (since 17 Tháng 6, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của thungale119

Điểm: 19 điểm (hạng #154)
Các câu hỏi: 5
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for thungale119

Please log in or register to post on this wall.
Thanks bạn chữa bài của mình nhiều . Mình còn 24 ngày nữa để thi toefl . mà ngữ pháp vẫn chưa vững . làm thế nào để học ngữ pháp hả bạn .
18 Tháng 6, 2017 bởi huy1234

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...