ip.chuawriting

Thành viên quangluong

Thành viên được: 3 năm (since 10 Tháng 8, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Quang Lương
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của quangluong

Điểm: 9 điểm (hạng #459)
Các câu hỏi: 5
Các câu trả lời: 4 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for quangluong

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...