ip.chuawriting

Thành viên pmk123bp

Thành viên được: 1 năm (since 25 Tháng 10, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của pmk123bp

Điểm: 19 điểm (hạng #154)
Các câu hỏi: 4 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 6
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 12 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 12 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for pmk123bp

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...