ip.chuawriting

Thành viên pdtt106

Thành viên được: 3 năm (since 16 Tháng 11, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí: Tuy Hòa - Phú Yên
Website:
About me:

Hoạt động của pdtt106

Điểm: 0 điểm
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for pdtt106

Please log in or register to post on this wall.
http://giaolangtrunghq.wordpress.com/

Bạn xem thử các bài mình chữa ở đây.
17 Tháng 11, 2015 bởi trunghq

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...