ip.chuawriting

Thành viên nhannguyen

Thành viên được: 2 năm (since 3 Tháng 4, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của nhannguyen

Điểm: 50 điểm (hạng #42)
Các câu hỏi: 5
Các câu trả lời: 15
Các bình luận: 9
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for nhannguyen

Please log in or register to post on this wall.
ban oi cho minh hoi (expand) trong bai TV has destroyed our life?To what extent do you agree or disagree? cua My BestFriend la the nao ha ban?
16 Tháng 5, 2016 bởi linhnguyen2020

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...