ip.chuawriting

Thành viên nguoi_co_doc

Thành viên được: 4 năm (since 22 Tháng 7, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của nguoi_co_doc

Điểm: 10 điểm (hạng #426)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for nguoi_co_doc

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...