ip.chuawriting

Thành viên marioshop

Thành viên được: 4 năm (since 8 Tháng 11, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của marioshop

Điểm: 70 điểm (hạng #23)
Các câu hỏi: 29 (trong đó có 18 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 31 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 9
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 14 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for marioshop

Please log in or register to post on this wall.
hello
27 Tháng 6, 2016 bởi truclamyt
Nice to meet you too
29 Tháng 11, 2014 bởi trangphamm50

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...