ip.chuawriting

Thành viên marioshop

Thành viên được: 4 năm (since 8 Tháng 11, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của marioshop

Điểm: 70 điểm (hạng #21)
Các câu hỏi: 29 (trong đó có 18 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 31 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 9
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 14 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for marioshop

Please log in or register to post on this wall.
hello
27 Tháng 6, 2016 bởi truclamyt
Nice to meet you too
29 Tháng 11, 2014 bởi trangphamm50

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...