ip.chuawriting

Thành viên maihuyhung

Thành viên được: 2 năm (since 11 Tháng 6, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Mai HUy Hùng
Vị trí: 61 Tô Vĩnh Diện
Website:
About me:

Hoạt động của maihuyhung

Điểm: 217 điểm (hạng #4)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 55
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 19 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 11 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 4 rút phiếu

Wall for maihuyhung

Please log in or register to post on this wall.
clgt
5 Tháng 8, 2016 bởi maihuyhung
hú hụ á **
5 Tháng 8, 2016 bởi maihuyhung
á ** hú hụ
5 Tháng 8, 2016 bởi maihuyhung

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...