ip.chuawriting

Thành viên maihuongtb

Thành viên được: 2 tháng (since 18 Tháng 1)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của maihuongtb

Điểm: 13 điểm (hạng #282)
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 9
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 6 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for maihuongtb

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...