ip.chuawriting

Thành viên khang123hn002

Thành viên được: 3 tháng (since 24 Tháng 12, 2018)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Nguyễn Trí Khang
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của khang123hn002

Điểm: 12 điểm (hạng #316)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for khang123hn002

Please log in or register to post on this wall.
A journey of a thousand miles starts with a single step (Confucius)
25 Tháng 12, 2018 bởi khang123hn002

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...