ip.chuawriting

Thành viên jessica vu

Thành viên được: 2 năm (since 12 Tháng 4, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của jessica vu

Điểm: 3 điểm (hạng #1,018)
Các câu hỏi: 4 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for jessica vu

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...