ip.chuawriting

Thành viên huynhngocky92

Thành viên được: 4 năm (since 22 Tháng 8, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Kyle Huynh
Vị trí: hồ chí minh
Website:
About me:

Hoạt động của huynhngocky92

Điểm: 20 điểm (hạng #148)
Các câu hỏi: 6 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 17
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 6 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for huynhngocky92

Please log in or register to post on this wall.
I'm tired today. I just want to disappear
26 Tháng 8, 2014 bởi huynhngocky92

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...