ip.chuawriting

Thành viên huy

Thành viên được: 1 tháng (since 25 Tháng 8)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của huy

Điểm: 20 điểm (hạng #163)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 5
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for huy

Please log in or register to post on this wall.
Be patient
29 Tháng 9 bởi huy

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...