ip.chuawriting

Thành viên hungtran

Thành viên được: 3 năm (since 26 Tháng 3, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: tranquochung
Vị trí: binh phuoc
Website:
About me:

Hoạt động của hungtran

Điểm: 0 điểm
Các câu hỏi: 6
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for hungtran

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...