ip.chuawriting

Thành viên forgetmenot11761

Thành viên được: 2 năm (since 19 Tháng 5, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của forgetmenot11761

Điểm: 6 điểm (hạng #840)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for forgetmenot11761

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...