ip.chuawriting

Thành viên congacon

Thành viên được: 4 năm (since 23 Tháng 7, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của congacon

Điểm: 18 điểm (hạng #160)
Các câu hỏi: 7
Các câu trả lời: 8
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Wall for congacon

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...