ip.chuawriting

Thành viên chauha2010

Thành viên được: 4 năm (since 16 Tháng 11, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Châu Hạ
Vị trí: Đà Nẵng
Website: https://anhvanmschau.wordpress.com/
About me: Nhận sửa IELTS Writing online
Luyện thi IELTS tại Đà Nẵng

Hoạt động của chauha2010

Điểm: 12 điểm (hạng #310)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for chauha2010

Please log in or register to post on this wall.
Nhận sửa IELTS Writing online
Luyện thi IELTS tại Đà Nẵng
25 Tháng 6, 2018 bởi chauha2010

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...