ip.chuawriting

Thành viên chauha2010

Thành viên được: 3 năm (since 16 Tháng 11, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Châu Hạ
Vị trí: Đà Nẵng
Website: https://anhvanmschau.wordpress.com/
About me: Nhận sửa IELTS Writing online
Luyện thi IELTS tại Đà Nẵng

Hoạt động của chauha2010

Điểm: 12 điểm (hạng #301)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for chauha2010

Please log in or register to post on this wall.
Nhận sửa IELTS Writing online
Luyện thi IELTS tại Đà Nẵng
25 Tháng 6 bởi chauha2010

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...