ip.chuawriting

Thành viên caoyennhi

Thành viên được: 1 năm (since 25 Tháng 12, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của caoyennhi

Điểm: 1 điểm (hạng #40,121)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for caoyennhi

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...