ip.chuawriting

Thành viên bluecrab3110

Thành viên được: 3 năm (since 13 Tháng 4, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của bluecrab3110

Điểm: 1 điểm (hạng #34,535)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for bluecrab3110

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...