ip.chuawriting

Thành viên birdcage11761

Thành viên được: 2 năm (since 17 Tháng 5, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của birdcage11761

Điểm: 31 điểm (hạng #75)
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 6 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for birdcage11761

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...