ip.chuawriting

Thành viên andyduong

Thành viên được: 4 năm (since 5 Tháng 8, 2014)
Quyền hạn: Moderator
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Sửa chủ đề của câu hỏi bất kỳ
Sửa bất kỳ câu hỏi nào
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Sửa bất kỳ bình luận nào
Editing posts silently
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Chọn câu trả lời hay nhất của bất kỳ câu hỏi nào
Xem địa chỉ IP bài viết của khách
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Ẩn hoặc hiện bất kỳ bài viết nào
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Create personal signature
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của andyduong

Điểm: 177 điểm (hạng #5)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 33 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 40
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 6 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 44 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for andyduong

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...