ip.chuawriting

Thành viên Yen B

Thành viên được: 4 năm (since 8 Tháng 12, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Yen B

Điểm: 14 điểm (hạng #262)
Các câu hỏi: 5
Các câu trả lời: 5
Các bình luận: 15
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 12 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 12 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Yen B

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...