ip.chuawriting

Thành viên YamiYugi

Thành viên được: 4 năm (since 12 Tháng 12, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Nguyễn Minh Vượng
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của YamiYugi

Điểm: 11 điểm (hạng #361)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 3 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for YamiYugi

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...