ip.chuawriting

Thành viên Tu Pham IPP

Thành viên được: 4 năm (since 7 Tháng 1, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Moderator for Thư viện bài IELTS
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Tu Pham
Vị trí:
Website: www.facebook.com/ipphanoi
About me:

Hoạt động của Tu Pham IPP

Điểm: 14 điểm (hạng #258)
Các câu hỏi: 11
Các câu trả lời: 8 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 26
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Tu Pham IPP

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...