ip.chuawriting

Thành viên TrucNgoc

Thành viên được: 10 tháng (since 22 Tháng 5, 2018)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của TrucNgoc

Điểm: 16 điểm (hạng #197)
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 10
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for TrucNgoc

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...