ip.chuawriting

Thành viên Trịnh Công Bắc

Thành viên được: 1 năm (since 4 Tháng 9, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Trịnh Công Bắc
Vị trí: anonymous
Website: nope
About me: nothing

Hoạt động của Trịnh Công Bắc

Điểm: 92 điểm (hạng #13)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 24
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Trịnh Công Bắc

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...