ip.chuawriting

Thành viên Sunako

Thành viên được: 3 năm (since 3 Tháng 9, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Sunako
Vị trí:
Website:
About me: 8.0 IELTS
Pretty good for having craved for it !

Hoạt động của Sunako

Điểm: 59 điểm (hạng #30)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 11 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Sunako

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...