ip.chuawriting

Thành viên Soi Mói Vien

Thành viên được: 2 năm (since 18 Tháng 3, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Soi Mói Vien
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Soi Mói Vien

Điểm: 14 điểm (hạng #260)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for Soi Mói Vien

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...