ip.chuawriting

Thành viên Phung Minh Duc Anh

Thành viên được: 2 năm (since 24 Tháng 4, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Phung Minh Duc Anh
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Phung Minh Duc Anh

Điểm: 1 điểm (hạng #31,082)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Phung Minh Duc Anh

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...