ip.chuawriting

Thành viên Phạm Hồng Linh

Thành viên được: 1 năm
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Phạm Hồng Linh
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Phạm Hồng Linh

Điểm: 11 điểm (hạng #328)
Các câu hỏi: 27 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 21
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 26 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 26 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 8 bỏ phiếu, 3 rút phiếu

Wall for Phạm Hồng Linh

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...