ip.chuawriting

Thành viên Nguyễn Mạnh Tiến

Thành viên được: 3 năm (since 31 Tháng 5, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tiến
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Nguyễn Mạnh Tiến

Điểm: 21 điểm (hạng #138)
Các câu hỏi: 4 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 6 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for Nguyễn Mạnh Tiến

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...