ip.chuawriting

Thành viên Nguyễn Kiệm

Thành viên được: 3 năm (since 11 Tháng 9, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Nguyễn Kiệm

Điểm: 138 điểm (hạng #9)
Các câu hỏi: 7 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 37
Các bình luận: 12
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Nguyễn Kiệm

Please log in or register to post on this wall.
Ban gop y rat chi tiet luon va bo sung cho minh nhieu tu hay nua.Cam on ban nhieu nha :D
12 Tháng 5, 2016 bởi linhnguyen2020

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...