ip.chuawriting

Thành viên NgocQuy

Thành viên được: 3 năm (since 14 Tháng 4, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của NgocQuy

Điểm: 37 điểm (hạng #59)
Các câu hỏi: 16 (trong đó có 6 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 19
Các bình luận: 25
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for NgocQuy

Please log in or register to post on this wall.
Mình đã sửa lại rồi nhé, cảm ơn bạn
19 Tháng 6, 2015 bởi vuongtrung

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...