ip.chuawriting

Thành viên Ngọc Hà Pham

Thành viên được: 3 năm (since 23 Tháng 7, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Pham Ngoc Ha
Vị trí: Ha Noi, Viet Nam
Website:
About me:

Hoạt động của Ngọc Hà Pham

Điểm: 2 điểm (hạng #35,243)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Ngọc Hà Pham

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...