ip.chuawriting

Thành viên Minh Nguyen

Thành viên được: 3 năm (since 24 Tháng 6, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Minh Nguyen
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Minh Nguyen

Điểm: 20 điểm (hạng #143)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Minh Nguyen

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...