ip.chuawriting

Thành viên Linh Nguyen 97

Thành viên được: 2 năm (since 4 Tháng 4, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Linh Nguyen 97

Điểm: 62 điểm (hạng #28)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 13 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Linh Nguyen 97

Please log in or register to post on this wall.
minh cam on thu tra loi cua ban.ban co choi facebook hay trang nao khong minh muon noi chuyen voi ban nhieu hon.
13 Tháng 5, 2016 bởi linhnguyen2020
minh rat thich cach chua writing cua ban. ban co the chua bai giup minh duoc khong?
11 Tháng 5, 2016 bởi linhnguyen2020

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...