ip.chuawriting

Thành viên LNGTVN2002

Thành viên được: 1 năm (since 25 Tháng 10, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: SMG4-Fake
Vị trí: Everywhere I can go!
Website:
About me: Hello, it is me!!!
I will be here for a long long time, so i hope
all of you will support me along my way.

Hoạt động của LNGTVN2002

Điểm: 27 điểm (hạng #93)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 9
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 6 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for LNGTVN2002

Please log in or register to post on this wall.
I am a pure beginner!
15 Tháng 11, 2017 bởi LNGTVN2002

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...