ip.chuawriting

Thành viên LNGTVN2002

Thành viên được: 1 năm (since 25 Tháng 10, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: SMG4-Fake
Vị trí: Everywhere I can go!
Website:
About me: Hello, it is me!!!
I will be here for a long long time, so i hope
all of you will support me along my way.

Hoạt động của LNGTVN2002

Điểm: 27 điểm (hạng #95)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 9
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 6 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for LNGTVN2002

Please log in or register to post on this wall.
I am a pure beginner!
15 Tháng 11, 2017 bởi LNGTVN2002

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...