ip.chuawriting

Thành viên Kaylee

Thành viên được: 1 năm (since 23 Tháng 7, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Kaylee

Điểm: 18 điểm (hạng #162)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 5
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 7 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Kaylee

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...