ip.chuawriting

Thành viên Jack

Thành viên được: 5 năm (since 14 Tháng 5, 2013)
Quyền hạn: Super Administrator
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Sửa chủ đề của câu hỏi bất kỳ
Sửa bất kỳ câu hỏi nào
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Sửa bất kỳ bình luận nào
Editing posts silently
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Chọn câu trả lời hay nhất của bất kỳ câu hỏi nào
Xem địa chỉ IP bài viết của khách
Viewing who voted or flagged posts
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Ẩn hoặc hiện bất kỳ bài viết nào
Xóa bài viết đã ẩn
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Create personal signature
Edit any signature
Họ và tên: Jack
Vị trí:
Website: http://jackvs.me/
About me:

Hoạt động của Jack

Điểm: 12 điểm (hạng #310)
Các câu hỏi: 24 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 16 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 24
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 537 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 547 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Jack

This user has disallowed new posts on their wall

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...