ip.chuawriting

Thành viên Hoa Dinh

Thành viên được: 2 năm (since 29 Tháng 5, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Hoa Dinh
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Hoa Dinh

Điểm: 4 điểm (hạng #922)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Hoa Dinh

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...