ip.chuawriting

Thành viên Hoàng Thanh Bình

Thành viên được: 2 năm (since 17 Tháng 7, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Hoàng Thanh Bình
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Hoàng Thanh Bình

Điểm: 29 điểm (hạng #86)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 6 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Hoàng Thanh Bình

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...