ip.chuawriting

Thành viên Helen0202

Thành viên được: 3 năm (since 10 Tháng 10, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Helen0202

Điểm: 16 điểm (hạng #194)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 4
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Helen0202

Please log in or register to post on this wall.
I'm eager to learn so if u see any mistakes plz give me ur comment, i greatly appreciate ur kindness ^^!
10 Tháng 10, 2015 bởi Helen0202

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...