ip.chuawriting

Thành viên Ha Anne

Thành viên được: 4 năm (since 26 Tháng 7, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Ha Anne

Điểm: 78 điểm (hạng #18)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 16 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Ha Anne

Please log in or register to post on this wall.
Take chances, trust yourself <3
6 Tháng 10, 2015 bởi Ha Anne

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...