ip.chuawriting

Thành viên Dieu Chi

Thành viên được: 4 năm (since 12 Tháng 11, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Chi
Vị trí: 232/6 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3
Website:
About me:

Hoạt động của Dieu Chi

Điểm: 7 điểm (hạng #585)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 7 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Dieu Chi

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...