ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 1, 2017 trong Opinion bởi truongdinhsytri (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11, 2016 trong Other bởi Quân Phạm (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 11, 2016 trong Opinion bởi Hối Hận Đã Muộn (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 11, 2016 trong Discussion bởi Hối Hận Đã Muộn (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 11, 2016 trong Discussion bởi Hối Hận Đã Muộn (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Comparison bởi Hối Hận Đã Muộn (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 11, 2016 trong Comparison bởi raisethebar (4 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 10, 2016 trong Opinion bởi Nguyễn Chánh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 10, 2016 trong Opinion bởi Nguyễn Phương Khanh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 10, 2016 trong Opinion bởi Mai Nguyen 3 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 10, 2016 trong Discussion bởi xhpvn (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 10, 2016 trong Opinion bởi Phung Minh Duc Anh (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 10, 2016 trong Opinion bởi Truong Phi (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 10, 2016 trong Band score 5.0-5.5 bởi Damita (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 9, 2016 trong Trend (line) bởi Timing Go (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 9, 2016 trong Opinion bởi Dieu Hong Thai (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 9, 2016 trong Discussion bởi chessmate (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 9, 2016 trong Other bởi Bảo Vân (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi tranphankhai2201 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 8, 2016 trong Process bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...