ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.8k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 4, 2015 trong Maps bởi Hải Nam (2 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 4, 2015 trong Discussion bởi Trần Hải Yến (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 4, 2015 trong Maps bởi Dat Doan (18 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 4, 2015 trong Maps bởi Dat Doan (18 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 4, 2015 trong Opinion bởi nhungluong (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 1, 2015 trong Opinion bởi sandy (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...