ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 10, 2015 trong Other bởi phuongtrinh94 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 10, 2015 trong Opinion bởi Sarah Tata (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 9, 2015 trong Other bởi Nguyen90 (4 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 9, 2015 trong Discussion bởi Nguyễn Bá Phong (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 9, 2015 trong Comparison bởi cherryblossomhmu (16 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 9, 2015 trong Other bởi Sheepy (10 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 9, 2015 trong Discussion bởi Oanhh Đào (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 9, 2015 trong TOEFL bởi skokila05 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 8, 2015 trong Opinion bởi lilibp2015 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 8, 2015 trong Other bởi huyenmaithithanh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 8, 2015 trong Discussion bởi HLH (24 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 8, 2015 trong Other bởi tranntthanh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 8, 2015 trong Other bởi aggregatecrushing (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 8, 2015 trong Opinion bởi tan101192 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 7, 2015 trong Discussion bởi vitaminpink (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 7, 2015 trong Opinion bởi trangtran (26 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 7, 2015 trong Process bởi Linh Yiuu (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 7, 2015 trong Trend (line) bởi Anh Tuấn (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 7, 2015 trong Opinion bởi Nguyen Dinh Phuc (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 7, 2015 trong Other bởi Keilee (2 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 7, 2015 trong Opinion bởi Thanh Long Trần (3 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...